1. oto (30:55)
  2. ima (19:28)

Listen:
oto (4:33)
ima (3:05)